Katalog

Uvjeti i odredbe poslovanja

(Od listopada 2020.)

Exportpages International GmbH (u daljnjem tekstu „EP“) upravlja interaktivnom mrežnom aktivnošću („mrežno tržište“), koja je dostupna na različitim domenama na Internetu. To je komunikacijska mreža putem koje svaki registrirani korisnik može kontaktirati druge korisnike radi uspostavljanja i održavanja izvoznih i uvoznih kontakata objavljivanjem ponuda na internetskom tržištu.

§ 1. Opće izjave

1. EP će vas registrirati kao kupca na našem internetskom tržištu i primati vaše narudžbe za objavljivanje isključivo na temelju ovih Općih uvjeta. EP ni pod kojim računom neće postati ugovorni partner u vezi s ugovorima između vas i vašeg kupca koje ste pronašli na našem mrežnom tržištu.
2. Vaši Opći uvjeti neće postati dijelom ugovora sklopljenih s nama, čak i ako im nismo izričito u suprotnosti, osim ako se izričito pismeno ne složimo s vašim uvjetima.
3. Pristajete na registraciju kao kupac samo u kontekstu vaše komercijalne ili neovisne profesionalne aktivnosti. Mi ne nudimo svoje usluge putem internetske mreže potrošačima.
4. Slažete se da imamo pravo prenijeti postojeći ugovorni odnos s vama na tvrtku koja je povezana s nama prema §§ 15 i dalje.

§ 2 Izmjene naših Općih uvjeta

1. U bilo kojem trenutku imamo pravo promijeniti ili dopuniti ove Opće uvjete s razumnom obavijesti. U slučaju promjena pružit ćemo vam novu verziju i tipografski istaknuti promjene. Za nove registracije vrijedi verzija naših Općih uvjeta i odredbi koje vrijede u trenutku registracije.
2. Ako se ne usprotivite u roku od 4 tjedna nakon primitka izdanja izmjena ili dopuna u vezi s našim Općim uvjetima, oni će stupiti na snagu kako je najavljeno. Ako se protivite u gore spomenutom četverodjednom roku, ugovorni odnos s vama nastavit će se uz prethodne uvjete; ali zadržavamo pravo raskida ugovornog odnosa što je prije moguće.
3. Jesu li promjene i dopune za nas obvezne iz nužnih legitimnih razloga, izostavljena je naša obveza najave i vaše pravo na prigovor. Izmjene i dopune izvršene na temelju takvih obvezujućih pravnih razloga ne opravdavaju nikakve zahtjeve za naknadu štete.

§ 3 Naš sustav, statistička analiza, zaštita podataka

1. Sadržaj i podatke koje ste dostavili pružit ćemo na poslužitelju za zahtjeve za internetskom obradom. Nismo odgovorni za podatke koje dostavljate. To se posebno odnosi na sadržaj, točnost, pravodobnost, dizajn i cjelovitost danih podataka.
2. Ako isporučujete sadržaj i podatke, a mi ih ne objavimo na našim web stranicama kako ste ih vi poslali, imate pravo na trenutni ispravak. Odredbe članka 12. ovih Uvjeta
3. Omogućavate nam statističku procjenu podataka koji su nam dostavljeni za objavljivanje na našem internetskom tržištu.
4. Obvezujemo se poštivati propise o zaštiti podataka i koristiti pružene podatke samo onako kako je dopušteno zakonom. Nećemo dopustiti preuzimanje adresa. Moramo naglasiti da nemamo utjecaja na upotrebu sadržaja koji su pružili drugi korisnici EP-a.

§ 4 Obrada naloga

1. Vaši unosi objavljuju se prema opsegu vaše narudžbe na najviše do 32 međunarodna jezika.
2. Za nazive proizvoda i usluga odgovorni su urednici EP-a.
3. Opseg prijevoda usluga reguliran je odgovarajućom narudžbom ili ponudom.
4. Prijevodi počivaju na produktivnom rječniku (aktivnom rječniku) ciljnog jezika.

§ 5. Vaša registracija i otkaz

1. Ako nalog za objavljivanje nije izdan u pisanom obliku, ugovor o objavljivanju vašeg plaćenog ili besplatnog ulaska zaključuje se slanjem dovršene narudžbe putem interneta i potvrđivanjem narudžbe s naše strane. Obrazac za narudžbu morate ispuniti istinito i potpuno.
2. Ugovor o plaćenoj publikaciji uglavnom se zaključuje s minimalnim rokom od 12 mjeseci.
3. Možete raskinuti ugovor za plaćenu publikaciju uručivanjem obavijesti od 3 mjeseca do kraja dogovorenog roka. Obavijest o raskidu poslati u pisanom obliku na „Exportpages International GmbH, Becker-Goering-Strasse 15, 76307 Karlsbad / Njemačka” ili u tekstualnom obliku na „support@exportpages.com”. Mogućnost otkaza iz razloga bez najave ostat će nepromijenjena.

§ 6. Naplata za plaćene publikacije

1. Za vrijeme trajanja ugovora primjenjuje se cjenik važeći u vrijeme sklapanja ugovora.
2. Naknada za plaćene publikacije na našem internetskom tržištu dospijeva odmah i plaća se unaprijed za dogovoreno ugovorno razdoblje.
3. Nakon dogovorenog ugovornog razdoblja, imamo pravo prilagoditi cijene s obzirom na opći razvoj troškova u razumnim granicama. Ako cijena poraste, imate pravo otkazati ugovor u roku od 14 dana od primitka računa s trenutnim učinkom.
4. Sve cijene su neto cijene i dodat će se primjenjivi porez na dodanu vrijednost.
5. Uplate se prikupljaju unaprijed izravnim terećenjem vašeg navedenog bankovnog računa, preko PayPal servisa ili se izvršavaju unaprijed putem bankovnog transfera.
6. Preboj je dozvoljen samo s nespornim ili zakonski utvrđenim potraživanjima iz istih pravnih odnosa.
7. Ako se plaćanje odgodi, na primjer povraćajem sredstava, imamo pravo blokirati pristup vašim podacima bez najave. U slučaju blokade to neće utjecati na obvezu plaćanja i izvršenje zakonske štete zbog kašnjenja.
8. Za otkazivanja ili promjene naloga za objavljivanje podataka na Internetu koji stignu u EP u roku od 14 dana nakon primitka narudžbe i naše potvrde, a osim toga prije objavljivanja podataka, EP ima pravo naplatiti iznos po stopi od 50 % neto vrijednosti narudžbe. Za sve ostale otkaze nakon 14 dana naplaćuje se puna cijena.
9. Da biste omogućili jednostavnu obradu narudžbe, pružate EP najkasnije 14 dana nakon što je narudžba predana i potvrđena sa svim podacima i informacijama potrebnim za izvršenje ugovora za postavljanje vašeg unosa u publikaciju na našem mrežnom sustavu. Ako nam se podaci ne pošalju ili pošalju s odgodom duže od 14 dana, i dalje ćemo pokušati pravilno izvršiti obradu narudžbe. Međutim, posljedice kašnjenja nisu naša odgovornost, osim ako je kašnjenje nastalo zbog naše krivnje.

§ 7. Obveze trgovačkih agenata

1. Obveze komercijalnih agenata EP-a nisu dio ugovora, osim ako se izričito nismo pismeno složili s tim.
2. Komercijalni agenti EP-a nisu ovlašteni primati isplate za EP.

§ 8 Vaše odgovornosti i obveze

1. Potvrđujete da imate pravo na prijenos i širenje podataka koji su nam dostavljeni te da poštujete zakone o zaštiti podataka sa svoje strane.
2. Odgovorni ste za sadržaj, točnost, pravodobnost, dizajn i cjelovitost danih podataka. Izričito izjavljujete da su ti podaci u skladu sa važećim zakonom. U tom smislu držite nas zaštićenima od bilo kakvih kazni i potraživanja koja smo nastali zbog kršenja vaših prava.
3. Obavijestit ćete nas o prepoznatljivim nedostacima i pogreškama u obvezama, neposrednim opasnostima (npr. zbog virusa) i dokazima zlouporabe od strane trećih strana bez odgađanja i poduzet ćete sve potrebne mjere za otkrivanje, lokalizaciju i dokumentiranje ovih nedostataka i kvarova. Mane koje se javljaju zbog kasnih obavijesti nisu naša odgovornost.

§ 9 Obustava objavljenog unosa

Imamo pravo odmah blokirati sadržaj i podatke, kao i poveznice do drugih web stranica ako utvrdimo da postoji kršenje mjerodavnog zakona o tržišnom natjecanju, kaznenog zakona, zakona o autorskim pravima ili drugih pravnih zahtjeva. To je osobito istinito ako pružate informacije o zabranjenom pornografskom materijalu, o ilegalnoj trgovini farmaceutskim proizvodima, oružjem ili drogama ili o bilo kojim drugim ilegalnim radnjama. Također ćemo imati pravo na trenutnu suspenziju ako nam se uruči službeno upozorenje zbog kršenja propisa o zaštiti tržišnog natjecanja. Osim toga, u tim slučajevima možemo odmah raskinuti ugovor. Ako je moguće, glede suspenzije EP će na odgovarajući način uzeti u obzir vaše interese.

§ 10 Održavanje

Imamo pravo obavljati usluge održavanja na poslužiteljima, bazama podataka itd. Prekide u pristupu podacima držat ćemo što je moguće nižim. U slučaju manjih smetnji nemate pravo smanjiti cijenu, raskinuti ugovor ili zahtijevati naknadu.

§ 11. Zaštita podataka o pristupu

1. Osiguravate povjerljivost dozvola za pristup neovlaštenim trećim stranama i osiguravate da samo ovlašteni korisnici koriste vaše dodijeljene podatke za prijavu.
2. Ako doznate za zloupotrebu podataka za prijavu, odmah ćete obavijestiti EP.
3. Ako je vašim kršenjem obveza povjerljivosti omogućeno neovlašteno korištenje od strane trećih strana, vi ste odgovorni za svu štetu i gubitke nastale kršenjem.

§ 12. Jamstvo i odgovornost

1. Posvećeni smo osiguravanju pristupa podacima pohranjenim na našim poslužiteljima 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu. Za samo manja ili kratka oštećenja upotrebljivosti internetskog tržišta i dostupnosti pojedinih publikacija, bilo koje jamstvo je izuzeto.
2. Za ograničenja pristupa koja su posljedica više sile ili drugih uzroka izvan naše sfere nadzora, također ne dajemo jamstvo.
3. Pridržavamo izričito pravo na izmjenu naše web stranice u cjelini ili na pojedine dijelove bez prethodne najave, kao i na izmjenu ili brisanje dijelova bez prethodne najave, sve dok to ne utječe na vaš vlastiti objavljeni unos.
4. U načelu je pravovremena obavijest preduvjet za otklanjanje kvarova i nedostataka. Zahtjevi zbog očiglednih nedostataka koji nisu prijavljeni u pisanom obliku u roku od 2 tjedna nakon saznanja o nedostacima, neće se uzeti u obzir.
5. Jamstvo se daje prvenstveno preinakom / popravkom. Ako preinaka / popravak sustava i podataka dva puta ne uspiju, imate pravo smanjiti cijenu ili otkazati ugovor.
6. Odgovorni smo za slučajeve namjere ili grube nepažnje s naše strane ili od strane predstavnika ili agenta, kao i za slučajeve krivicno prouzročenih ozljeda života, tijela ili zdravlja, u skladu sa zakonskim odredbama. Naša je odgovornost u slučaju grubog nemara ograničena na tipičnu, predvidivu štetu. Uz to, odgovorni smo samo prema važećin zakonima za proizvod i za kazneno kršenje bitnih ugovornih obveza. Međutim, zahtjev za naknadu štete zbog kršenja bitnih ugovornih obveza ograničen je na tipičnu, predvidivu štetu, ako se istodobno ne primjenjuju iznimke prema rečenici 1. ili 3. ovog stavka
7. Naša odgovornost za štetu neće uključivati troškove vraćanja izgubljenih podataka.

§ 13. Razno

1. Ako bilo koja odredba ugovora bude ili postane nevaljana, ostale će odredbe ostati na snazi
2. Ugovor podliježe njemačkom zakonu, isključujući sukob zakona i isključujući UN-ovu prodajnu konvenciju. Mjesto izvršenja i mjesto nadležnosti je sjedište EP-a.
3. Ovi su Opći uvjeti dostupni na više jezika, uključujući engleski jezik. Za sadržaj Općih uvjeta relevantna je samo verzija na engleskom jeziku. Ako se engleska inačica i inačice ovih Uvjeta i odredbi na drugom jeziku razlikuju u pogledu jezika, prevladavat će engleska inačica.

Uredi:
Exportpages International GmbH, Becker-Goering-Strasse 15, 76307 Karlsbad / Njemačka, Telefon +49 7248 9179-63 Telefax +49 7248 9179-50.
Pošaljite e-poštu na: info@exportpages.com,
Web: www.exportpages.com
Exportpages Adria d.o.o., Vozišće 14, 51216 Viškvo, Hrvatska. Telefon +385 91 913 0377.
Pošaljite e-poštu na: info@exportpages-adria.com,
Web: www.exportpages-adria.com