Katalog

Zaštita podataka i kolačići

Dodatne informacije

Zadnje ažuriranje bilo je dana: 31. lis 2020.

 

1. Uvodne napomene

a) Operater

Dobavljač, operater i pravna osoba odgovorna za internetske stranice "Exportpages" (www.exportpages-adria.com), u podnaslovu i opisu "B2B platforma Exportpages – proizvođači i dobavljači"  je Exportpages Adria d.o.o. za trgovinu, sa sjedištem na adresi Vozišće 14, 51216 Viškovo, Hrvatska, telefon: +385 91 913 0377, e-pošta: info@exportpages-adria.com, Internet: www.exportpages-adria.com, upisana u registar Trgovačkog suda u Rijeci, Hrvatska, dana 2. rujna 2020. godine, pod brojem MBS: 040418387.

Operater je aktivan u poslovnim područjima marketinga i internetskih usluga poput nabave, istraživanja, stjecanja novih kupaca za međunarodne tvrtke, usluga davatelja usluga, kao i distribucije oglasa, kupnje i prodaje aktivacijskih kodova te njihove distribucije i marketinga na internetskim portalima. Ova "izjava o zaštiti podataka" - u daljnjem tekstu „izjava“ - odnosi se na upotrebu web mjesta operatora kojem se može pristupiti u cijelom svijetu (dostupno na: https://exportpages-adria.com/opci-uvjeti-poslovanja).

b) Svrha deklaracije

Operater poštuje privatnost svojih kupaca i privatnosti posjetitelja ili korisnika njegove internetske ponude - u daljnjem tekstu zajednički nazivani korisnicima - kao i pravo na odgovarajuću kontrolu osobnih podataka. Ovom izjavom operator transparentno komunicira koji se podaci prikupljaju od korisnika u koju svrhu i na kojoj pravnoj osnovi. Operater štiti podatke svojih korisnika kao da su to vlastiti podaci operatora.

c) Definicija pojmova

Osobni podaci su svi podaci koji se odnose na identificiranu ili utvrdivu fizičku osobu (subjekt podataka). Podaci kupaca pripadaju osobnim podacima kao i osobni podaci zaposlenika. Na primjer, ime osobe za kontakt može se identificirati kao fizičke osobe, kao i adresa e-pošte. Dovoljno je jesu li odgovarajuće informacije povezane s imenom dotične osobe ili se mogu utvrditi neovisno o tome iz konteksta. Osoba se također može identificirati ako se podaci prvo moraju povezati s dodatnim znanjem, npr. s registarskom oznakom. Stvaranje podataka nevažno je za osobnu referencu. Fotografije, video ili zvučne snimke također mogu predstavljati osobne podatke.

Posebne vrste osobnih podataka su podaci iz kojih se može proizvesti rasno i etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili ideološka uvjerenja, kao i moguće članstvo u sindikatu i ostalim udrugama, kao i genetski podaci, biometrijski podaci, podaci o zdravlju ili podaci o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji fizičke osobe.

Obrada je bilo koji postupak koji se provodi sa ili bez pomoći automatiziranih postupaka ili bilo koji takav niz postupaka u vezi s osobnim podacima, poput prikupljanja, snimanja, organizacije, naručivanja, pohrane, prilagodbe ili promjene, čitanja, postavljanja upita, upotrebe, otkrivanje prijenosom, širenjem ili bilo kojim drugim oblikom pružanja, usporedbe ili povezivanja, ograničenja, brisanja ili uništavanja.

Ograničenje obrade označavanje je pohranjenih osobnih podataka s ciljem ograničavanja njihove buduće obrade i arhiviranja.

Profiliranje se odnosi na bilo koju vrstu automatizirane obrade osobnih podataka koja se sastoji od korištenja ovih osobnih podataka za procjenu određenih osobnih aspekata koji se odnose na fizičku osobu, posebno na aspekte koji se odnose na radni učinak, ekonomsku situaciju, zdravlje, osobne preferencije analizu ili predviđanje interesa, pouzdanosti, ponašanja, boravište ili preseljenje određene fizičke osobe.

Pseudonimizacija je obrada osobnih podataka na način da se osobni podaci više ne mogu dodijeliti određenom subjektu podataka bez upotrebe dodatnih podataka, pod uvjetom da se ti dodatni podaci pohranjuju odvojeno i podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama koje osiguravaju da osobni podaci nisu biti dodijeljena identificiranoj ili utvrdivoj fizičkoj osobi.
Odgovorna osoba je fizička ili pravna osoba, tijelo, institucija ili drugo tijelo koje samostalno ili zajedno s drugima u skladu sa važečim zakonima i podzakonskim aktima odlučuje o svrhama i načinima obrade osobnih podataka.

Obrađivač je fizička ili pravna osoba, tijelo, institucija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime odgovorne osobe.
Primatelj je fizička ili pravna osoba, tijelo, institucija ili drugo tijelo kojem se otkrivaju osobni podaci, bez obzira radi li se o trećoj strani ili ne.
Treća strana je fizička ili pravna osoba, tijelo, agencija ili drugo tijelo, osim nositelja podataka, odgovorne osobe, obrađivača i osoba koje su ovlaštene za obradu osobnih podataka pod izravnom odgovornošću odgovorne osobe ili obrađivača.

Pristanak odnosno privola određene osobe je svaka dobrovoljna, informirana i nedvosmislena izjava volje u obliku izjave ili druge nedvosmislene potvrdne radnje kojom dotična osoba naznačuje da pristaje na obradu osobnih podataka koji se na nju odnose.

d) Predmet izjave

U okviru zakonskih zahtjeva za informacijama, ova izjava pruža informacije o tome koje osobne podatke korisnici prikupljaju, izravno ili neizravno, i kako se koriste. Ova izjava također ukazuje koje odluke korisnici mogu donijeti o podacima koje prikuplja operater i kako se na te odluke utječe. Izjava se odnosi na sve proizvode i usluge operatora - u daljnjem tekstu "proizvodi“. Osim toga, odnosi se na sve domene najviše razine u vlasništvu operatora kao i na druge interakcije izvan Interneta, npr. u osobnom razgovoru ili telefonom s prodavačevim timom za prodaju ili podršku. Ova izjava također pruža informacije o tome kada osobne podatke daju kupci i kako operator koristi osobne podatke koje su korisnici prenijeli.

e) Izjava o pristanku korisnika

Aktivnim i dobrovoljnim korištenjem internetske stranice operatora i njegovih proizvoda ili usluga, korisnik se izričito slaže da se osobni podaci koje on pruža mogu koristiti kako je navedeno i opisano u ovoj izjavi.

Ako se osobni podaci obrađuju bez izričitog pristanka dotične osobe, ali u skladu s GDPR, naš legitimni interes slijedi iz svrha koje su detaljnije opisane u nastavku. Ni u jednom od ovih slučajeva operater ne koristi prikupljene podatke u svrhu donošenja zaključaka o vašoj osobi, bilo kakvu obradu u marketinške i druge svrhe niti za ustupanje trećim stranama.

f) Struktura deklaracije

U daljnjem tekstu posebno se obrađuju sljedeće teme vezane uz zaštitu podataka: propisi i članci iz Opće uredbe EU o zaštiti podataka - u daljnjem tekstu „GDPR“, službenik za zaštitu podataka, prikupljanje i uporaba osobnih podataka, prijenos i otkrivanje, pristup osobnim podacima i njihova kontrola, upotreba kolačića i drugih tehnologija, posebice analiza tehnologije, korišteni dodaci za društvene medije, sigurnost podataka, prava subjekata podataka i druge važne informacije o zaštiti podataka.

2. Ime i detalji za kontakt osobe odgovorne za obradu i službenika za zaštitu podataka tvrtke

Ova izjava o zaštiti podataka odnosi se na obradu podataka od strane:

Odgovorni: Exportpages Adria d.o.o. za trgovinu, sa sjedištem na adresi Vozišće 14, 51216 Viškovo, Hrvatska, telefon: +385 91 913 0377, e-pošta: info@exportpages-adria.com, Internet: www.exportpages-adria.com, upisana u registar Trgovačkog suda u Rijeci, Hrvatska, dana 2. rujna 2020. godine, pod brojem MBS: 040418387, zakonski zastupana od strane člana uprave Hrvoja Zubčića, Vozišće 14, 51216 Viškovo, e-mail: info@exportpages-adria.com, Internet: www.exportpages-adria.com - u daljnjem tekstu nazvano Exportpages ili operater.

Službenik za zaštitu podataka tvrtke još nije imenovan za Exportpages jer je obradi osobnih podataka kod operatora zaposleno manje od 10 ljudi. Sva pitanja u vezi sa zaštitom podataka stoga treba uputiti upravi, članu uprave Hrvoju Zubčiću na e-mail info@exportpages-adria.com.

3. Opći podaci o prikupljanju i pohrani osobnih podataka kao i vrsta i svrha njihove uporabe

Ako korisnici žele dobiti podatke o samom operateru ili distributeru i / ili informacije o proizvodu pohranjene na njegovom web mjestu, mogu posjetiti web mjesto operatora ili osobno ili telefonom kontaktirati operatora. To se obično radi surfanjem web stranicama operatora pomoću internetskog preglednika, telefonskim pozivom internom prodajnom predstavniku ili posjetom na adresi na kojoj se operater predstavlja sa svojim uslugama.

a) Posjet našoj web stranici

Kada posjetite našu web stranicu www.exportpages-adria.com kao i sve ostale međunarodne domene na najvišoj razini koje održavamo, internetski preglednik koji se koristi na vašem uređaju automatski šalje podatke poslužitelju koji isporučuje naše web mjesto. Ti se podaci privremeno pohranjuju u takozvanu datoteku dnevnika. Sljedeće se informacije snimaju bez ikakvih radnji i pohranjuju dok se automatski ne izbrišu.

Snimljeni podaci: IP adresa računala koje podnosi zahtjev, datum i vrijeme pristupa, razlika u vremenskoj zoni prema Greenich srednjem vremenu (GMT), naziv i URL preuzete datoteke ili sadržaj zahtjeva (određena stranica), status pristupa / HTTP statusni kod, status pristupa / HTTP -Statusni kôd, količina prenesenih podataka, web stranica s koje se vrši pristup (URL preporuke), korišteni preglednik, operativni sustav i njegova površina na računalu, jezik i inačica softvera preglednika, ako je potrebno. Ime vašeg davatelja pristupa (providera) i podaci koji se prenose putem kolačića ili sličnih dozvoljenih tehnologija.

Svrha prikupljanja: Gore navedene podatke obrađujemo u sljedeće svrhe: a) osiguravanje neometane veze s našim web mjestom, b) osiguravanje prikladne upotrebe našeg web mjesta, c) procjena sigurnosti i stabilnosti sustava i d) u druge administrativne svrhe.

Pravni temelj za obradu podataka: Pravni temelj za obradu podataka je Opća uredba o zaštiti osobnih podataka, GDPR te ostali povezani zakonski važeći propisi Republike Hrvatske.

b) Osobni kontakt

Ako imate bilo kakvih pitanja, nudimo vam priliku da nas osobno kontaktirate.

Snimljeni podaci: vaše ime i prezime, telefon, faks i vaša adresa e-pošte. Daljnje informacije mogu se dati dobrovoljno, ali nisu potrebne za komunikaciju.

Svrha prikupljanja: Prikupljanje podataka potrebno je kako bismo znali tko je poslao zahtjev i kako bismo na njega mogli odgovoriti.

Pravni temelj za obradu podataka: Obrada podataka u svrhu kontaktiranja s nama odvija se u skladu s GDPR na temelju vašeg dobrovoljnog pristanka (privole). Osobni podaci koje smo prikupili za uspostavljanje kontakta automatski će se i odmah izbrisati nakon što se riješi vaš zahtjev.

c) Bilten (Newsletter)

Uz vaš pristanak možete se pretplatiti na naš bilten koji koristimo za obavještavanje o našim trenutnim novostima, ponudama i inovacijama. Oglašena roba i usluge posebno su navedeni u izjavi o pristanku. Za registraciju za naš bilten koristimo takozvani postupak dvostruke prijave (DOI). To znači da ćemo vam nakon registracije poslati e-poruku na navedenu e-adresu u kojoj vas molimo da potvrdite da želite primati naše biltene. Ako ne potvrdite registraciju u roku od 24 sata, podaci koje ste unijeli bit će blokirani i automatski obrisani nakon mjesec dana.

Naš bilten priprema se i šalje putem nezavisnog dobavljača "mailchimp" (https://mailchimp.com) sa sjedištem u SAD-u (treća zemlja). Davatelj usluga "mailchimp" certificiran je kao usluga u skladu s EU-om / Švicarsko-američkom zaštitom zaštite. Kako bismo zajamčili strogi europski zakon o zaštiti podataka, zaključili smo ugovor o obradi podataka s davateljem usluga "mailchimp" koji udovoljava zakonskim zahtjevima. Vaš pristanak također uključuje upotrebu usluge "mailchimp" za primanje našeg biltena. Uz to, uz vaš pristanak pristajete na to da će se uspjeh i popularnost našeg biltena mjeriti i statistički ocjenjivati.

Jedini obvezni podatak za slanje biltena je vaša adresa e-pošte. Davanje dodatnih, odvojeno označenih podataka dobrovoljno je i koristi se kako bi se moglo osobno obratiti vama. Nakon vaše potvrde, spremit ćemo vašu adresu e-pošte u svrhu slanja biltena. U bilo kojem trenutku možete opozvati svoj pristanak na slanje biltena i otkazati pretplatu na bilten. Opoziv možete prijaviti klikom na vezu navedenu u svakoj e-poruci biltena, e-poštom na newsletter@exportpages.de ili slanjem poruke na kontakt podatke dane u pravnoj obavijesti.

Snimljeni podaci: IP adresa računala koje podnosi zahtjev, datum i vrijeme pristupa kao i vrijeme registracije i potvrde, kao i adresa e-pošte koju ste naveli za primanje našeg biltena. Uz to, spremamo sadržaj vaše e-pošte s potvrdom kako bismo dokazali da ste dali svoj pristanak na slanje našeg biltena. Na kraju, mjerimo jeste li otvorili naš bilten i, ako je potrebno. kliknuli na linkove koji se u njima nalaze.

Svrha prikupljanja: Svrha prikupljanja podataka je dokazati vašu registraciju za naš bilten. Za slanje biltena potrebna nam je vaša adresa e-pošte. Statistička procjena uspjeha služi za unapređenje, optimizaciju i prilagodbu naših biltena potrebama i interesima naših pretplatnika.

Pravni temelj za obradu podataka: Pravni temelj za obradu podataka u svrhu korištenja biletena je GDPR na temelju vašeg dobrovoljnog pristanka, privole. Osobni podaci i s njima povezani podaci koje prikupljamo automatski će se izbrisati odmah nakon što se odjavite s biltena.

4. Pojedinosti o prikupljanju i pohrani osobnih podataka kao i vrsti i svrsi njihove uporabe

a) Korištenje usluga operatera

Ako je potrebno nakon posjeta našem web mjestu, odluka o korištenju usluga operatera besplatno ili uz naknadu, npr. ako je postavljen nalog za umetanje, mogu se dati detalji usluge i razmatranje operatora i njegovih korisnika. Zasniva se ugovorni odnos. U vezi s namjeravanim sklapanjem ugovora, od korisnika se traži da operateru pruži opće podatke i druge osobne podatke kako bi operator mogao zaključiti i izvršiti ugovorni odnos.

Snimljeni podaci: ime i prezime, tvrtka, zakonski zastupnik, država, vrsta tvrtke, izvozna regija, certifikati, veličina tvrtke prema zaposlenicima, godina osnivanja, opisi i slike proizvoda, početna stranica, telefonski broj, broj faksa, adresa e-pošte, adresa za naplatu i dostavu, identifikacijski broj obveznika poreza na dodanu vrijednost i podatke o plaćanju.
Svrha prikupljanja: Operator koristi osobne podatke za sklapanje i izvršavanje ugovora, pružanje podrške, primanje ili prosljeđivanje obavijesti o nedostacima i rješavanje ostalih problema u vezi s radom internetskih usluga operatera.

Napomena: Operator obrađuje podatke o plaćanju ili kreditnoj kartici samo za obradu plaćanja za svoje usluge koje se naplaćuju.

Pravni temelj za obradu osobnih podataka je GDPR.

b) Pomoć u podršci i prodaji

Može se dogoditi da korisnici trebaju kontaktirati korisničku službu ili odjel prodaje operatora kako bi zatražili pomoć u korištenju proizvoda operatera ili pojasnili ili izmijenili ugovorne stvari. Kako bi kupcima mogao ponuditi najbolju moguću uslugu, operater može prikupljati podatke od korisnika i / ili o korištenom proizvodu.

Snimljeni podaci: podaci o kontaktima poput imena i prezimena, tvrtke, adrese e-pošte, telefonskog broja, broja faksa, podataka na društvenim mrežama (ako kupac kontaktira operatora putem kanala društvenih mreža), broja kupca, broja fakture, identifikacijskog broja poreza na promet i sadržaj razgovora i druge komunikacije s korisnikovim odjelom za korisničku službu i prodaju (uključujući glasovne snimke kada kupac nazove korisničku službu ili prodaju). U određenim je slučajevima korisno za korisničku službu i prodaju imati pristup dijagnostičkim podacima korisničkog računa. Ovo je memorijsko odlagalište svega što se dogodilo na korisničkom računu i dovelo do incidenta; to uključuje informacije kao što su: Konfiguracija proizvoda, pristupni podaci, podaci o usmjerivaču, kodovi pogrešaka, podaci o uređaju kao što je operativni sustav koji se koristi, verzija korištenog softvera.
Svrha prikupljanja: Operator prikuplja ove podatke kako bi kupcu mogao ponuditi najbolju i najučinkovitiju podršku.
Pravni temelj za obradu osobnih podataka je GDPR.

c) Informacije koje operator dobiva od trećih strana

Operator osigurava zaštitu podataka koje prima od trećih strana u skladu s praksom opisanom u ovoj izjavi i poštuje sva dodatna ograničenja koja operateru nameće odgovarajući izvor podataka. Ti se izvori s vremena na vrijeme razlikuju, ali uključuju:

Snimljeni podaci: davatelji podataka o tvrtki, davatelji podataka o proizvodima, partnerske tvrtke s kojima operater provodi zajedničke marketinške mjere.

Svrha prikupljanja: Operator prikuplja ove podatke kako bi provjerio kreditnu sposobnost svojih kupaca, kako bi mogao obavljati svoje usluge i, ako je potrebno, za aktivnosti oglašavanja.

5. Kako operator koristi osobne podatke

Operator koristi evidentirane podatke kako bi pružio ili upravljao ponuđenim proizvodima i uslugama i obavljao osnovne poslovne aktivnosti; To uključuje upotrebu podataka za administrativno upravljanje i poboljšanje te personalizaciju podataka o proizvođačima i proizvodima svojih korisnika, kao i korisničko iskustvo. Uz to, operator koristi te podatke za komunikaciju sa svojim korisnicima, t.j. želi informirati korisnike, na primjer o njihovom računu, o novim proizvodima, sigurnosnim pitanjima i određenim inovacijama.

a) Pružanje iskustva s proizvodom

Davatelj podataka koristi se dostupnim podacima za pružanje i poboljšanje proizvoda koje nudi i za obavljanje osnovnih poslovnih aktivnosti. To uključuje rad i uređivanje proizvoda i računa, održavanje i poboljšanje performansi proizvoda, uključujući razvoj novih funkcija, istraživački rad i pružanje usluga podrške.

b) Korisnička podrška

Operater koristi podatke za dijagnosticiranje problema s proizvodom, ažuriranje korisničkih računa, održavanje, popravak, obnavljanje i pružanje drugih usluga za korisnike i podrške.

c) Poboljšanja proizvoda

Operater koristi podatke za kontinuiranu optimizaciju svojih proizvoda i usluga, uključujući dodavanje novih funkcija ili mogućnosti, kao što su: upotreba poruka o pogreškama za povećanje razine sigurnosti, razmatranje upita za pretraživanje i klikova radi poboljšanja relevantnosti rezultata pretraživanja i upotreba podataka o upotrebi za definiranje novih, prioritetnih funkcija.

d) Sigurnost i rješavanje sporova

Operator koristi podatke kako bi osigurao sigurnost svojih proizvoda i kupaca, kako bi otkrio i spriječio prijevaru, riješio sporove i provodio svoje ugovore.

e) Poslovne aktivnosti

Operater koristi podatke za izradu sveukupnih analiza i strategija poslovne inteligencije koje omogućuju operateru da održi svoje poslovanje, poduzme zaštitne mjere, donosi utemeljene odluke i informira o svom poslovnom razvoju. Također dobivamo osobne podatke kada korisnici upite upućuju korisnicima.

Snimljeni podaci: naslov, ime i prezime, naziv tvrtke, pozicija kod posjetitelja / korisnika naše ponude, adresa e-pošte, predmet upita (ponuda).

Svrha snimanja: unapređenje usluga, poboljšanje sigurnosti korištenja i marketinške djelatnosti.

f) Komunikacija, marketing i oglašavanje

Operater koristi podatke koje je zabilježio za sastavljanje i personaliziranje poruka za korisnike. Na primjer, operater kontaktira svoje korisnike e-poštom ili drugim elektroničkim sredstvima komunikacije kako bi ih informirao o novim proizvodima ili uslugama, novim sigurnosnim ili softverskim ažuriranjima dostupnim u korisničkoj regiji, kako bi korisnika obavijestio o podršci.

6. Prijenos i otkrivanje osobnih podataka

Prijenos vaših osobnih podataka trećim stranama u svrhe koje nisu navedene u nastavku ne obavlja se. Vaše osobne podatke prosljeđujemo trećim stranama samo ako ste

- Prema odredbama GDPR dali su izričitu suglasnost za to,

- prijenos prema GDPR je potreban za podnošenje zahtjeva, izvršavanje ili obranu pravnih zahtjeva i nema razloga pretpostaviti da imate prevladavajući legitimni interes da ne otkrijete svoje podatke,

- u slučaju da za prijenos prema GDPR postoji zakonska obveza, iako je to zakonski dopušteno i prema tome je neophodno za obradu ugovornih odnosa s vama.

Operator otkriva podatke samo u svrhe odobrene ovom izjavom. Operator može prosljeđivati podatke sljedećim kategorijama trećih strana, kako je opisano u nastavku.

a) Otkrivanje osobnih podataka

- Nezavisni pružatelji usluga: operator naručuje određeni broj pružatelja usluga kako bi mogao pružati svoje usluge u svoje ime; to uključuje programiranje web stranica, administraciju i hosting web stranica, obradu kreditnih kartica. Operator prosljeđuje osobne podatke korisnika pružateljima usluga kako bi u ime operatora obrađivao transakcije u svrhe opisane u ovoj izjavi ili kako bi pružio proizvode koje su korisnici izričito zatražili ili odobrili. U takvim se slučajevima osobni podaci dostavljaju odgovarajućem davatelju usluga, ali samo u svrhu pružanja usluga u ime operatora i u skladu s ovom izjavom o zaštiti podataka. Strogo poštivanje postojećih propisa o zaštiti podataka zajamčeno je u svim slučajevima prijenosa osobnih podataka s korisnika na treće strane sporazumima o obradi podataka o narudžbama usklađenim sa zaštitom podataka.

- Ostale stranke: otkrivanje podataka se također daje strankama za koje operater smatra da je potrebno jer može razumno pretpostaviti da je otkrivanje potrebno po zakonu ili u vezi sa pravnim postupkom; kako bi zaštitio operatera ili njegove kupce od oštećenja; spriječiti i otkriti kaznena djela ili podržati uhićenje ili kazneni progon počinitelja; kako bi se osigurala sigurnost proizvoda operatera ili zaštitila prava ili imovina operatera.

- Ostalo: To također uključuje stranke kojima su takvi podaci potrebni za obradu financijskih transakcija.

Napomena: Sadržaj web mjesta operatora može sadržavati poveznice na proizvode i usluge trećih strana čije se smjernice za zaštitu podataka mogu razlikovati od standarda operatera. Ako korisnici web mjesta operatora tim trećim stranama ili njihovoj robi ili uslugama pružaju osobne podatke, znači da će se postupati u skladu s njihovom politikom privatnosti.

b) Prijenos osobnih podataka

Operater ni na koji način i ni u kojem obliku ne nudi osobne podatke svojih korisnika trećim stranama ni sada ni u budućnosti na korištenje uz plaćanje ili besplatno.

 7. Pristup i nadzor osobnih podataka

Korisnici mogu pregledavati ili tražiti, dopunjavati, mijenjati, ispravljati ili brisati osobne podatke koje je o njima zabilježio operator slanjem e-pošte na info@exportpages-adria.com.

8. Korištenje kolačića i usporedivih tehnologija

Operator koristi kolačiće i usporedive tehnologije i ako je potrebno dodatne identifikatore za personaliziranje njegove web stranice za klijente i korisnike, posebno za pamćenje njihovih preferencija, razumijevanje načina na koji se klijenti i korisnici koriste i pružanje njegovih usluga ako je potrebno za optimizaciju, prilagodbu, promjenu ili proširenje.

a) Kolačići

Kolačići su male datoteke koje vaš preglednik automatski stvara i koje se pohranjuju na vaš uređaj (prijenosno računalo, tablet, pametni telefon itd.) Kada posjetite našu web stranicu. Kolačići ne uzrokuju štetu na vašem uređaju i ne sadrže viruse, trojanske programe ili drugi zlonamjerni softver. Podaci se pohranjuju u kolačić koji rezultira vezom s određenim uređajem koji se koristi. Međutim, to ne znači da stječemo izravno znanje o vašem identitetu. Korištenje kolačića služi vam s jedne strane da vam upotrebu naše ponude učini ugodnijom. Koristimo takozvane kolačiće sesije da bismo prepoznali da ste već posjetili pojedine stranice na našoj web stranici. Oni se automatski brišu nakon napuštanja naše web stranice. Uz to, koristimo i privremene kolačiće za optimizaciju jednostavnosti za upotrebu koji se pohranjuju na vaš krajnji uređaj određeno vrijeme. Ako ponovno posjetite našu web stranicu kako biste koristili naše usluge, automatski se prepoznaje da ste već bili s nama i koje ste unose i postavke unijeli tako da ih ne morate ponovno unositi. S druge strane, kolačiće koristimo za statističko bilježenje korištenja naše web stranice i za procjenu u svrhu optimizacije naše ponude (vidi odjeljak 9). Ovi kolačići omogućuju nam da automatski prepoznamo kada ponovno posjetite našu stranicu da ste nas već posjetili. Ovi se kolačići automatski brišu nakon određenog vremena. Koliko dugo kolačić ostaje na računalu ili mobilnom uređaju ovisi o tome je li to "trajni kolačić" ili "kolačić sesije". Operater koristi obje vrste kolačića. Trajni kolačići ostaju na računalu ili mobilnom uređaju kupca ili posjetitelja dok ne isteknu ili se izbrišu. Kolačići sesije brišu se kad se preglednik zatvori. Operator posebno koristi sljedeće kolačiće na svojoj web stranici:

- Strogo potrebni kolačići: Ovi su kolačići ključni za posjet web mjestu operatora i korištenje tamo navedenih funkcija. Bez takvih kolačića ne mogu se pružati usluge poput "popisa praćenja".

- Izvedbeni kolačići: Ovi kolačići prikupljaju informacije o ponašanju korisnika na web mjestu operatora. Ti se podaci, između ostalog, koriste za optimizaciju web stranice i za pojednostavljivanje navigacije za kupca ili posjetitelja što je više moguće.

- Funkcionalni kolačići: Ovi kolačići omogućuju web mjestu operatera da pamti postavke kupca ili posjetitelja i personalizira njihovo korisničko iskustvo. Operator može spremiti zemljopisni položaj kupca ili posjetitelja u kolačić kako bi kupcu ili posjetitelju prikazao pravo web mjesto za njihovu regiju na odgovarajućem jeziku.

- Kolačići treće strane: Te kolačiće postavljaju vanjske web stranice i / ili strane. Ovi se kolačići mogu koristiti na web mjestu operatora za poboljšanje ili dopunu proizvoda i usluga operatera ili za pružanje relevantnijeg reklamnog materijala. Ovi kolačići podliježu smjernicama za zaštitu podataka primjenjivim na ove vanjske usluge, kao što su podaci o zaštiti podataka od Google Inc., Facebook Inc. itd.

- Analitički kolačići: Operator koristi analitičke kolačiće poput onih iz Google Analyticsa kako bi dobio informacije o tome koliko vremena posjetitelji provode na web mjestu operatora, koje su im stranice najkorisnije i kako su završili na www.exportpages. * . Dodatne informacije o Google Analyticsu i podaci prikupljeni od kupaca ili posjetitelja mogu se pronaći na Google web mjestu.

Pravni temelj za obradu podataka: Podaci obrađeni "obveznim kolačićima", "izvedbenim kolačićima" i "funkcionalnim kolačićima" potrebni su u navedene svrhe kako bi zaštitili naše legitimne interese i interese trećih strana prema GDPR je potreban i možemo ga prikupiti bez vašeg pristanka u skladu sa zakonskim odredbama. Podatke koje obrađuju svi ostali kolačići prikupljamo na temelju vašeg izričitog pristanka u skladu s GDPR. Kad prvi put posjetite našu web stranicu, dobit ćete više informacija o svim vrstama kolačića koje koristimo i imate mogućnost (prijava) da pristanete na upotrebu pojedinačnih ili svih ostalih kolačića ili da odbijete svoj pristanak ("pristanak na kolačiće") . Naš sustav pamti vašu odluku tijekom razdoblja od mjesec dana postavljanjem kolačića za odbijanje na vašem uređaju. Nakon mjesec dana ponovno ćete biti obaviješteni o svim kolačićima koje koristimo, uključujući novo dodane ili uklonjene kolačiće, i zatražiti vaš izričiti pristanak.

b) Provjerite postavke kolačića

Većina preglednika automatski prihvaća kolačiće. Međutim, možete konfigurirati svoj preglednik tako da se na vašem računalu ne pohranjuju kolačići ili se uvijek pojavljuje poruka prije stvaranja novog kolačića. Međutim, ako potpuno deaktivirate kolačiće, možda nećete moći koristiti sve funkcije naše web stranice.

9. Dodaci za društvene medije

Operater trenutačno ne koristi dodatke trećih strana za društvene medije za personalizaciju ili poboljšanje svoje web stranice za korisnike ili za oglašavanje svojih usluga. Naše stranice sadrže samo vanjske reference (hiperveze) na usluge, posebno društvene mreže trećih strana, odnosno Facebook i Twitter. Kada koristimo ove reference, ne prikupljamo nikakve osobne podatke.

10. Alati za analizu

Korištenim mjerama praćenja želimo osigurati dizajn zasnovan na potrebama i stalnu optimizaciju naše web stranice. S druge strane, mjeru praćenja koristimo za statističko bilježenje upotrebe naše web stranice i za procjenu u svrhu optimizacije naše ponude. Te interese treba smatrati legitimnima u smislu gore spomenute uredbe. Odgovarajuće svrhe obrade podataka i kategorije podataka mogu se pronaći u odgovarajućim alatima za praćenje:

a) Google Analytics

Koristimo Google Analytics, uslugu web analize koju pruža Google Inc. (https://www.google.de/intl/de/about), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, (u daljnjem tekstu samo Google), u svrhu prilagođavanja naše web stranice zahtjevima i stalne optimizacije. U tom se kontekstu stvaraju pseudonimizirani profili upotrebe i koriste se takozvani kolačići (za objašnjenje pojma kolačić, vidi gore). Podaci koje generira kolačić o vašoj upotrebi naše web stranice, poput vrste / verzije preglednika, korištenog operativnog sustava, URL preporuke (prethodno posjećena stranica), naziv hosta računala koje pristupa (IP adresa) i vrijeme zahtjeva poslužitelja spremaju se na Googleov poslužitelj u SAD-u, tamo se pohranjuju i procjenjuju. Podaci se koriste za procjenu upotrebe naše web stranice, za sastavljanje izvještaja o aktivnosti web stranice i za pružanje drugih usluga povezanih s aktivnošću web stranice i korištenjem interneta u svrhe istraživanja tržišta i dizajna ove web stranice temeljenog na potrebama. Ovi se podaci mogu proslijediti i trećim stranama ako to zahtijeva zakon ili ako treće strane obrađuju ove podatke u naše ime. Ni pod kojim se uvjetima vaša IP adresa neće spojiti s ostalim Googleovim podacima.

Aktiviranjem anonimizacije IP-a na našoj web stranici (maskiranje IP-a: kôd "g_anonymizeIp ();"), podaci koji se prenose Googleu u državama članicama Europske unije ili u drugim državama ugovornicama Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru Google obrađuje skraćeno. Vaša će se puna IP adresa prenijeti na Googleov poslužitelj u SAD-u samo u iznimnim slučajevima, a zatim će se tamo skratiti prije nego što se vaši osobni podaci tamo dalje obrade u sklopu obrade podataka o narudžbi dogovorene s Googleom. Za iznimne slučajeve u kojima se osobni podaci prenose u SAD, Google je dostavio EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Možete spriječiti pohranu kolačića postavljanjem softvera vašeg preglednika u skladu s tim; Međutim, ističe se da u ovom slučaju možete. ne mogu se u potpunosti iskoristiti sve funkcije naše web stranice. Također možete spriječiti Google da prikuplja podatke generirane kolačićem i odnose se na vašu upotrebu naše web stranice (uključujući vašu IP adresu) te da ih Google obrađuje u budućnosti preuzimanjem i instaliranjem dodatka za preglednik (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Kolačić za odbijanje bit će pohranjen na vašem uređaju. Ako zatim izbrišete kolačiće, morat ćete ponovo kliknuti na ovu poveznicu. Za više informacija pogledajte:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=eng i također

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=eng (opći podaci o Google Analyticsu i zaštiti podataka na Googleu).

Kao alternativu dodatku za preglednik, posebno za preglednike na mobilnim uređajima, Google Analytics također možete spriječiti u prikupljanju podataka klikom na ovu vezu. Postavljen je kolačić za isključivanje koji sprječava buduće prikupljanje vaših podataka kada posjetite našu web stranicu. Kolačić za odjavu vrijedi samo za preglednik koji koristite i samo za našu web stranicu i pohranjen je na vašem uređaju. Ako i kolačiće izbrišete u pregledniku koji koristite, morat ćete ponovo postaviti kolačić za odbijanje.

Daljnje informacije o zaštiti podataka u vezi s Google Analyticsom mogu se naći u pomoći za Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=eng).
Snimljeni podaci: IP adresa računala koje podnosi zahtjev, datum i vrijeme pristupa, razlika u vremenskoj zoni prema Greenwichskom srednjem vremenu (GMT), ime i URL pristupne datoteke ili sadržaj zahtjeva (određena stranica), status pristupa / HTTP statusni kôd, količina podataka koji se prenose u svakom slučaju , Web stranica s koje se vrši pristup (URL preporuke), korišteni preglednik, operativni sustav i njegova površina na računalu, jezik i inačica softvera preglednika, ako je potrebno. ime vašeg davatelja pristupa.
Svrha prikupljanja: Operater prikuplja ove podatke kako bi statistički zabilježio upotrebu svoje web stranice i u svrhu optimizacije pomoću tematske ocjene pristupa kako bi web mjesto moglo biti dizajnirano u skladu sa zahtjevima.

b) Vlastiti alati za analizu

Kako bismo statistički zabilježili upotrebu naše web stranice i u svrhu optimizacije naše web stranice pomoću procjene i evidencije izvedbe, koristimo i alate za analizu i kolačiće (vidi gore) koje smo sami razvili za bilježenje izvedbe i dosega. Kolačić koji smo postavili gubi valjanost nakon 30 dana i ne koristi se za osobnu identifikaciju. Sljedeći se podaci bilježe pseudo-anonimno:

Snimljeni podaci: IP adresa, datum i vrijeme zahtjeva, broj klikova na web stranicama kupaca operatora, broj klikova na proizvode kupaca operatora, broj klikova na profile tvrtke kupaca operatora, broj klikova na vijesti kupaca operatora, broj klikova na partnerskim pretraživanjima od strane kupaca operatora, broj klikova na sve ponude svih kupaca operatora.
Svrha prikupljanja: Operator prikuplja ove podatke kako bi statistički zabilježio upotrebu svoje web stranice, u svrhu optimizacije svoje web stranice pomoću procjene i pružanja dokaza o učinku svojim korisnicima.

11. Sigurnost podataka

Operater je predan zaštiti svih vaših podataka, a posebno vaših osobnih podataka. U tu svrhu operater koristi velik broj sigurnosnih tehnologija i postupaka kako bi zaštitio vaše podatke, posebno vaše osobne podatke, od promjene, gubitka, uništenja, neovlaštenog pristupa, neovlaštene upotrebe ili neovlaštenog otkrivanja. Na primjer, podaci koje pružate, posebno osobni podaci koje ste naveli, pohranjeni su u računalnim sustavima s ograničenim pristupom koji se nalaze u kontroliranim objektima u Njemačkoj. Prijenos vaših osobnih podataka u inozemstvo ne vrši se, osim slučajeva izričito navedenih u ovoj izjavi. Koristimo prikladne tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bismo zaštitili vaše podatke od slučajnih ili namjernih manipulacija, djelomičnog ili potpunog gubitka, uništenja ili od neovlaštenog pristupa trećih strana. Naše sigurnosne mjere kontinuirano se poboljšavaju u skladu s tehnološkim razvojem. Na primjer, operator također osigurava da davatelji usluga koje smo naručili također provode odgovarajuće najsuvremenije sigurnosne mjere u okviru obrade podataka usklađenih sa zaštitom podataka u podatkovnim centrima, kao i kod svih ostalih pružatelja usluga koje koristimo.

Kada se podaci prenose putem Interneta, zaštićeni su najsuvremenijom tehnologijom šifriranja. Uz to, podaci kupaca i posjetitelja spremaju se tijekom prijenosa na Internetu pomoću tehnologija šifriranja, kao što je Secure Socket Layer certifikat (SSL) ili Transport Layer Security (TLS) u vezi s najvišom razinom šifriranja koju podržava vaš preglednik. U pravilu se radi o 256-bitnoj enkripciji. Ako vaš preglednik ne podržava 256-bitno šifriranje, umjesto toga koristimo 128-bitnu v3 tehnologiju. Iz zatvorenog zaslona ključa ili simbola zaključavanja u donjoj traci statusa vašeg preglednika možete znati da li se pojedinačna stranica naše web stranice ili naša paleta usluga prenosi u šifriranom obliku.

Uz to, lozinka računa pohranjuje se pomoću jednosmjerne hash funkcije, što znači da je ne može vratiti (niti otkriti, već samo resetirati) nitko, pa ni sam operater. Iako operater poduzima razumne korake da zaštiti osobne podatke koje svjesno prikuplja izravno od kupaca i posjetitelja, ističe se da niti jedan sigurnosni sustav nije nepogrešiv.

Korisnici imaju pristup podacima svog računa i uslugama operatera samo koristeći svoje korisničko ime i lozinku. Kako bi zaštitili povjerljivost osobnih podataka kupaca, oni su dužni svoju lozinku čuvati u tajnosti i ne smiju je prosljeđivati trećim osobama. Registrirani kupci koji imaju razloga vjerovati da je njihova lozinka zloupotrijebljena dužni su to odmah prijaviti operateru. Registrirani kupci također moraju osigurati da se uvijek pravilno odjavljuju iz sustava pomoću funkcije odjave i zatvaraju internetski preglednik koji se koristi dok je u sustavu operatora kad sesija završi.

Napomena: Operater nikada neće zatražiti vašu lozinku u nenajavljenom telefonskom pozivu ili neželjenoj e-pošti.

12. Prava subjekta podataka

a) Vaša prava:

Vi imate pravo:

- zatražiti podatke o vašim osobnim podacima koje obrađujemo u skladu s GDPR-om. Konkretno, možete dobiti informacije o svrhama obrade, kategoriji osobnih podataka, kategorijama primatelja kojima su vaši podaci bili ili će biti otkriveni, planiranom razdoblju pohrane, postojanju prava na ispravak, brisanje, ograničenje obrade ili prigovor, postojanju prava na podnošenje žalbe, podrijetlo vaših podataka, ako ih nismo prikupili, kao i postojanje automatiziranog donošenja odluka, uključujući profiliranje i, ako je potrebno, značajne informacije o njihovim detaljima. Nema prava na informaciju ako pružanje traženih informacija krši dužnost povjerljivosti ili bi se podaci morali čuvati u tajnosti iz drugih razloga, posebno zbog prevladavajućeg legitimnog interesa treće strane. Odstupajući od ovoga, možda postoji obveza pružanja podataka ako su vaši interesi veći od interesa povjerljivosti, posebno uzimajući u obzir prijetnju štete. Pravo na informaciju također je isključeno ako se podaci pohranjuju samo zato što se ne mogu izbrisati zbog zakonskih ili zakonskih razdoblja čuvanja ili se koriste isključivo u sigurnosne kopije podataka ili u svrhu zaštite podataka, pod uvjetom da bi pružanje podataka zahtijevalo nesrazmjerno velik napor i obradu u druge svrhe isključuje se odgovarajućim tehničkim i organizacijskim mjerama. Ako u vašem slučaju pravo na informacije nije isključeno i vaše osobne podatke obrađujemo mi, od nas možete zatražiti podatke o sljedećim informacijama:

Svrha obrade,

Kategorije osobnih podataka koje obrađujete,

Primatelji ili kategorije primatelja kojima će vaši osobni podaci biti otkriveni, posebno primateljima u trećim zemljama,

ako je moguće, planirano trajanje za koje će se pohranjivati vaši osobni podaci ili, ako to nije moguće, kriteriji za određivanje trajanja pohrane,

postojanje prava na ispravak ili brisanje ili ograničenje obrade vaših osobnih podataka ili pravo na prigovor ovoj obradi,

postojanje prava na žalbu nadzornom tijelu za zaštitu podataka,

ako osobni podaci nisu prikupljeni od vas kao subjekta podataka, dostupni podaci o podrijetlu podataka,

postojanje automatiziranog odlučivanja, uključujući profiliranje i značajne informacije o uključenoj logici, kao i opsegu i predviđenim učincima automatiziranog odlučivanja

Ne postoji pravo na brisanje ako, u slučaju zakonite, neautomatizirane obrade podataka, brisanje nije moguće ili je moguće samo uz nerazmjerno velike napore zbog posebne vrste pohrane i ako je vaš interes za brisanje nizak. U ovom slučaju, umjesto brisanja, obrada je ograničena.

- zatražiti ograničenje obrade vaših osobnih podataka u skladu s GDPR, ukoliko:

Osporavate točnost osobnih podataka. U tom se slučaju može zatražiti ograničenje u trajanju koje nam omogućuje provjeru točnosti podataka.

Obrada je nezakonita i zahtijevate ograničenje upotrebe vaših osobnih podataka umjesto brisanja.

Više ne trebamo vaše osobne podatke za potrebe obrade, ali vi ih trebate za uvođenje, izvršavanje ili obranu pravnih zahtjeva.

Ograničenje obrade znači da će se osobni podaci obrađivati samo uz vaš pristanak ili radi uspostavljanja, izvršavanja ili obrane pravnih zahtjeva ili radi zaštite prava druge fizičke ili pravne osobe ili iz razloga od važnog javnog interesa. Prije nego što ukinemo ograničenje, dužni smo vas o tome obavijestiti.

GDPR člancima o prenosivosti podataka, pod uvjetom da se obrada temelji na vašem pristanku ili na ugovoru čiji ste stranka i obrada se vrši pomoću automatiziranih postupaka. U ovom slučaju, pravo na prenosivost podataka uključuje sljedeća prava, pod uvjetom da to ne utječe na prava i slobode drugih osoba.
Imate pravo opozvati vaš jednom dani pristanak protiv nas u bilo kojem trenutku u skladu s GDPR. Kao rezultat toga, u budućnosti više ne smijemo nastaviti obradu podataka na temelju ovog pristanka.

Imate pravo podnijeti žalbu nadzornom tijelu u skladu s GDPR. U pravilu se možete obratiti nadzornom tijelu za nadležno prema sjedištu tvrke ili mjesto rada ili mjesto poslovanja i sjedište naše podružnice.

 b) Proturječnost

Ako se obrada vaših osobnih podataka temelji na članku 6. stavku GDPR (izvršavanje zadatka u javnom interesu ili u vršenju službene vlasti) ili na temelju članka 6. stavka 1. GDPR (legitimni interes odgovorne osobe ili treće strane), imate pravo prigovoriti obradi vaših osobnih podataka u bilo kojem trenutku iz razloga koji proizlaze iz vaše određene situacije. Nakon ostvarivanja prava na prigovor, više nećemo obrađivati vaše osobne podatke, osim ako ne dokažemo uvjerljive legitimne razloge za obradu koji nadilaze vaše interese, prava i slobode ili obrada služi za potvrđivanje, izvršavanje ili obranu pravnih zahtjeva. U bilo kojem trenutku možete se usprotiviti obradi vaših osobnih podataka u svrhe izravnog marketinga. To se također odnosi na profiliranje povezano s takvom izravnom poštom. Nakon ostvarivanja ovog prava na prigovor, više nećemo koristiti dotične osobne podatke u svrhe izravnog marketinga. O prigovoru nas možete obavijestiti telefonom, e-poštom na info@exportpages-adria.com  ili na našu poštansku adresu navedenu na početku ove izjave o zaštiti podataka.

c) Opoziv dane suglasnosti

Imate pravo opozvati svoj pristanak u bilo kojem trenutku s učinkom za budućnost. Opoziv privole može se neformalno priopćiti telefonom, e-poštom na info@exportpages-adria.com  ili na našu poštansku adresu navedenu na početku ove izjave o zaštiti podataka. Opoziv ne utječe na zakonitost obrade podataka koja se odvijala na temelju pristanka do primitka opoziva. Nakon primitka opoziva zaustavit će se obrada podataka koja se temeljila isključivo na vašem pristanku.

d) Prigovor

Ako smatrate da je obrada osobnih podataka koji se odnose na vas nezakonita, možete podnijeti žalbu nadzornom tijelu za zaštitu podataka koje je odgovorno za mjesto vašeg prebivališta ili rada ili za mjesto navodne povrede.

 13. Ostale važne informacije o zaštiti podataka

a) Smjernice za djecu

Ponuda operatera uglavnom nije namijenjena djeci ili mladima mlađim od 18 godina i nije namijenjena njima. Operator svjesno ne traži nikakve osobne podatke djece ili adolescenata mlađih od 18 godina i ne šalje im zahtjev za unos takvih podataka.

Čak i ako posjetitelji svih dobnih skupina mogu koristiti web mjesto operatora, operator namjerno ne prikuplja osobne podatke od osoba mlađih od 18 godina. Ako roditelj ili zakonski skrbnik obavijesti operatora ili ako se na bilo koji drugi način sazna da su se dijete ili mlađa osoba mlađa od 18 godina nedopustivo registrirali na web mjestu operatora koristeći netočne podatke, odgovarajući račun i pripadajući osobni podaci bit će odmah izbrisani.

b) Gdje se osobni podaci pohranjuju i obrađuju

Osobni podaci koje prikuplja operater obično se pohranjuju i obrađuju u mjestu poslovanja operatera. To ne uključuje podatke koji se bilježe kada koristite našu web stranicu. Ti se podaci pohranjuju i obrađuju u okviru sporazuma koji je usklađen sa zaštitom podataka za obradu podataka o narudžbama u podatkovnom centru hostinga u Njemačkoj ili u pojedinačnim slučajevima izričito spomenutim u ovoj izjavi na drugom mjestu.

c) Razdoblje čuvanja osobnih podataka

Prikupljeni podaci čuvat će se sve dok je to potrebno za obavljanje usluga operatera, ispunjenje transakcije koju ste zatražili ili iz drugih razloga opisanih u ovoj izjavi, kao što je npr. poštivanje zakonskih obveza, rješavanje sporova ili provedba sporazuma. Budući da se zahtjevi za zadržavanjem različitih vrsta podataka i različitih usluga mogu razlikovati, razdoblja čuvanja mogu se značajno razlikovati. Datoteke dnevnika automatski se brišu nakon 14 dana.

d) Promjene u izjavi o zaštiti podataka

Zbog daljnjeg razvoja našeg web mjesta ili zbog promijenjenih zakonskih ili službenih zahtjeva, možda će biti potrebno promijeniti ovu izjavu o zaštiti podataka. Osim toga, operator može izmijeniti ili ažurirati ovu izjavu ako je potrebno kako bi uzeo u obzir povratne informacije korisnika ili uzeo u obzir promijenjene usluge i sadržaj informacija; Stoga operater preporučuje redovito provjeravanje ove izjave. Možete pozvati i ispisati trenutnu izjavu o zaštiti podataka u bilo kojem trenutku na web mjestu https://exportpages-adria.com/. Ako operater ažurira ovu izjavu, datum "Posljednje ažuriranje" na vrhu ove izjave bit će prilagođen u skladu s tim. U slučaju temeljnih promjena ove izjave ili uporabe osobnih podataka od strane operatora, operator će pravodobno obavijestiti korisnike naše web stranice prije nego što promjena stupi na snagu objavljivanjem poruke, izravnim slanjem poruke ili korištenjem drugih prikladnih tehničkih mjera. Operator preporučuje redovito provjeravanje ove izjave kako bi saznao kako operator koristi ili štiti podatke. Ako korisnici nastave koristiti naše web mjesto nakon što je promjena stupila na snagu, pristaju na promjene i ažuriranja.

Viškovo, listopad 2020.