Katalog

Zagrebačka banka d.d.

  • Pružatelj usluga
  • Hrvatska
  • Website

Zagrebačka banka d.d.

  • Pružatelj usluga
  • Hrvatska
  • Website

Zagrebačka banka d.d.

  • Pružatelj usluga
  • Hrvatska
  • Website

Natrag na popis

Univerzalne banke / poslovne banke poduzeća Zagrebačka banka d.d.

Misija
Mi zaposlenici Zagrebačke banke kao dio Grupe UniCredit predani smo stvaranju nove vrijednosti za svoje klijente.
Kao vodeća hrvatska banka i europska grupacija, posvećeni smo razvoju zajednica u kojima živimo, a našu banku činimo poticajnim mjestom za rad.
Težimo izvrsnosti i ustrajno se trudimo biti banka s kojom je lako poslovati.

Vrijednosti
U svakodnevnom radu držimo se naše Povelje o integritetu što nam omogućuje da radimo kao poduzetnici, nastavljajući stvarati vrijednost za svakoga od naših dionika.
Težnja za ostvarenjem dobiti za nas predstavlja pozitivnu vrijednost jer osigurava kontinuitet i samostalnost te izgradnju ugleda prema svim našim dionicima.
Vjerujemo da cjelovitost, kao pokretač socijalne legitimnosti, pruža održivost i vrijednosti za naše kolege, klijente, ulagače, lokalne zajednice i društvo u cjelini.

Naše su vrijednosti utemeljene na integritetu kao uvjetu održivosti.

Pravednost
Zabrana diskriminacije na temelju spola, dobi, rase, političkog opredjeljenja ili sindikalne aktivnosti.
Praksa poštovanja i brige za ljude u svakom trenutku.
Zabrana pogodovanja u politici zapošljavanja, napredovanja i poticaja.

Transparentnost
Dijelite svoje znanje bez monopoliziranja zbog vlastite koristi.
Osigurajte transparentnost na putovima karijere.

Poštovanje
Jasno određene uloge i odgovornosti za sve djelatnike tvrtke.
Slušanje ljudi i posvećivanje neprestane pozornosti, poštujući njihove vrijednosti, osjećaje, moralna stajališta bez primjene bilo kojeg oblik pretjeranog pritiska ili vrijeđanja.

Reciprocitet
Predstavlja suradnju, dijeljenje informacija i znanja s ciljem stvaranja vrijednosti i legitimacije našeg profesionalnog identiteta izvan granica organizacije.
Aktivno slušanje potreba naših kolega i nastojanje pozitivnog utjecaja na našu radnu okolinu.

Sloboda djelovanja
Stvaranje odgovarajućeg ozračja slobode izražavanja drugačijeg mišljenja i mišljenja općenito.
Pružanje prilike svakome da prakticira vrijednosti poduzetništva i razvije vlastitu profesionalnu osobnost.

Povjerenje
Držimo riječ, priznajući mogućnost pogrešaka učinjenih u najboljoj namjeri.


Napiši nam ...